images/banners/Slide7.jpg
images/banners/Slide8.jpg
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

จมูกอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและให้บริการการตรวจวัดกลิ่นด้วยเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร การแพทย์ เคมี ยานยนต์ ปศุสัตว์ ฯลฯ

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น รสชาติ ฯลฯ

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นผู้วิจัยและพัฒนาแก๊สเซ็นเซอร์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น โดรนดมกลิ่น หุ่นยนต์ดมกลิ่น หมอนอัจฉริยะ ห้องน้ำอัจฉริยะ เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Nose)

เรามีประสบการณ์การตรวจวัดกลิ่นในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์กรเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น

กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้สำหรับกาแฟ
- การจำแนกกลิ่นกาแฟจากแหล่งต่างๆ
- การกำหนดตัวแปรที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตกาแฟ
- การควบคุมคุณภาพในกระบวนการคั่วและชงกาแฟ

กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมปศุสัตว์

เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
- การหาแหล่งกำเนิดกลิ่นที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบฟาร์มปศุสัตว์
- การกำหนดตารางการทำความสะอาดที่กลิ่นเป็นที่ยอมรับได้
- ให้คำแนะนำเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แก่โรงงานเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวน

กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้ดังนี้
- ออกแบบผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาและวิเคราะห์สูตรอาหาร
- การกำหนดอายุการเก็บรักษา (Shelf-Life)
- การควบคุมคุณภาพสินค้า
- การตรวจวัดความสดของผลิตภัณฑ์
- การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

Our Activity


heart

2022-01-14 สัมมนาออนไลน์

      มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด จัดงานสัมมนาออนไลน์ ให้ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของเทคโนโลยีไอโอทีสำหรับการตรวจวัดกลิ่นในสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยตรวจวัดกลิ่นจากโรงงาน โรงไฟฟ้า กองขยะ ฟาร์มปศุสัตว์ ได้แบบเรียลไทม์ สามารถเตือนการปลดปล่อยกลิ่น รวมถึงช่วยโรงงานในเรื่อง predictive maintenance อีกด้วย

      โดยในงานครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 200 คน จากภาคเอกชน โรงานอุตสาหกรรมต่างๆ และหน่วยงานรัฐ เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ขอขอบพระคุณที่ให้ความสนใจในเทคโนโลยีของเรานะคะ

2021-12-08 Smartfarm

      บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด และบริษัท สมาร์ทฟาร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด นำเสนอเทคโนโลยี internet of things เพื่อช่วยในการผลิตเห็ด รวมถึงการศึกษา microclimate เพื่อการทำ precision farming

      Digital twin คือโลกคู่ขนานกันระหว่าง โลกจริง กับ โลกเสมือน โดยทั้ง 2 โลก (Physical-Cyber Systems) สามารถเชื่อมต่อกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ซึ่งจะทำให้สิ่งที่อยู่ในโลกกายภาพนั้นมีความฉลาดขึ้น โดยสามารถที่จะทำงานภายใต้การตัดสินใจของสิ่งที่อยู่ในโลกเสมือนแบบเรียลไทม์ ในขณะเดียวกัน ก็จะทำให้สิ่งที่อยู่ในโลกจำลองนั้น มีลักษณะ “เป็นจริง” มากยิ่งขึ้น โดยคุณสมบัติของมันนั้น สะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกกายภาพ

อัพเดตความก้าวหน้าทางด้านเกษตร และความรู้อื่นๆ ได้ทุกวัน กับ เพจเกษตรอัจฉริยะ

Facebook - https://www.facebook.com/smartfarmthailand/

2022-02-07 โครงการตรวจวัดโรคมาลาเรีย

การตรวจวัดกลิ่นที่ปลดปล่อยออกมาจากคนเป็นโรคมาลาเรีย

      ห้องปฏิบัติการทดสอบกลิ่นแบบดิจิทัล บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด ทำการตรวจวัดกลิ่นที่ปลดปล่อยออกมาจากคนเป็นมาลาเรีย ร่วมกับบริษัทในประเทศอังกฤษ เพื่อพัฒนาเซนเซอร์ดมกลิ่นคนที่เป็นโรคมาลาเรีย เนื่องจากทางเขาได้วิจัยพบว่า คนที่ติดมาลาเรียมานั้น ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงจนปลดปล่อยกลิ่นผิดปกติออกมา โดยสุนัขสามารถจำแนกกลิ่นนั้นได้ เราจึงได้ศึกษาเพื่อพัฒนาเซนเซอร์มาใช้แทนจมูกสุนัข

      Volatolomics คือแนวคิดในการตรวจวัดสุขภาพของมนุษย์จากสารระเหยหรือกลิ่นที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างกายคนเรา เพราะร่างกายคนเราจริงๆ แล้วเปรียบเสมือนโรงงานขนาดใหญ่มีโมเลกุลมากมายสร้างขึ้นและถูกทำลาย เป็นวงจรเคมีที่ซับซ้อน โดยจะมีโมเลกุลจำนวนมากหลุดลอดออกมาจากร่างกายเรา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ลมหายใจ กลิ่นขี้เต่า เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ซึ่งเราสามารถตรวจวัดโมเลกุลเหล่านี้แล้ว เราก็จะรู้ว่าเรายังสุขภาพดีแค่ไหน

2022-02-12 ทดสอบกลิ่นอาหารกระป๋อง

การตรวจและวิเคราะห์กลิ่นของอาหารกระป๋อง

      ห้องปฏิบัติการทดสอบกลิ่นแบบดิจิทัล บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด ทำการตรวจและวิเคราะห์กลิ่นของอาหารกระป๋อง เพื่อช่วยในการวิจัยและพัฒนาการบรรจุกระป๋องให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เช่น การรักษาความอร่อยให้ยาวนานขึ้น การค้นหาสูตรการ coating ที่เหมาะสม การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารชนิดต่างๆ ต่อพื้นผิวกระป๋อง เป็นต้น

      MUI Robotics เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสาย Deep Tech ที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีสัมผัสประดิษฐ์ (Artificial sense) รวมทั้งเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนกลิ่นให้เป็น digital asset เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจต่างๆ ที่กลิ่นมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร พลาสติก บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี สุขภาพ เครื่องสำอางค์ และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลก metaverse ในอนาคตมีประสาทสัมผัสที่เชื่อมต่อกับโลกจริง

2022-02-15 RIA Lab (ตรวจวัดสุขภาพ)

จมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการประมวลผลสภาวะทางสุขภาพ

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์พร้อมฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์ RIA เพื่อนำเทคโนโลยีดมกลิ่นแบบดิจิทัลไปเก็บข้อมูลกลิ่นหายใจของพนักงานโรงงานในย่านอุตสาหกรรมของ จ. ชลบุรี เพื่อนำมาประมวลผลสภาวะทางสุขภาพ โดยทางเรากำลังร่วมมือกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างโปรแกรม ปัญญาประดิษฐ์ ทำนายสุขภาพจากลมหายใจ

Volatolomics คือแนวคิดในการตรวจวัดสุขภาพของมนุษย์จากสารระเหยหรือกลิ่นที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างกายคนเรา เพราะร่างกายคนเราจริงๆ แล้วเปรียบเสมือนโรงงานขนาดใหญ่มีโมเลกุลมากมายสร้างขึ้นและถูกทำลาย เป็นวงจรเคมีที่ซับซ้อน โดยจะมีโมเลกุลจำนวนมากหลุดลอดออกมาจากร่างกายเรา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ลมหายใจ กลิ่นขี้เต่า เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ซึ่งเราสามารถตรวจวัดโมเลกุลเหล่านี้แล้วเราก็จะรู้ว่าเรายังสุขภาพดีแค่ไหน

จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถตรวจสุขภาพตัวเองได้ทุกวัน และรู้ตัวก่อนที่จะเกิดโรค จะดีแค่ไหน ถ้าเรารู้ว่าเรากำลังจะไม่สบาย ก่อนที่จะไม่สบาย เทคโนโลยีนี้ คือคำตอบ

2022-01-05 ทดสอบกลิ่นกาแฟ

 บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ภาคอุตสาหกรรมในเรื่องของกลิ่น และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนกลิ่นให้เป็น Digital Asset เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจต่างๆ ที่กลิ่นมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร พลาสติก บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี สุขภาพ เครื่องสำอางค์ และ สิ่งแวดล้อม

      MUI Robotics เป็นบริษัทสาย Deep Tech Startup ผู้บุกเบิกศาสตร์ทางด้าน Artificial Sense เพื่อให้โลก digital twin ในอนาคตมีประสาทสัมผัสที่เชื่อมต่อกับโลกจริง เราพัฒนาประสาทสัมผัสประดิษฐ์เพื่อใช้ทั้งในโลกจริง และ โลก metaverse

MUI Robotics มีผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้บริการตรวจวัดกลิ่นแบบดิจิทัล ด้วยการส่งตัวอย่างมาตรวจกลิ่น หรือ ให้บริการ ณ สถานที่ที่ลูกค้ากำหนด
จำหน่ายและให้เช่า เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว (portable electronic nose)
จำหน่ายและให้เช่า สถานีตรวจวัดกลิ่นสิ่งแวดล้อมแบบไอโอที (IoT smell monitoring)
จำหน่ายเซนเซอร์ไอโอที สำหรับการเกษตร (Smart Farm(Thailand) x MUI Robotics) สำหรับ

Outdoor farming

Indoor and greenhouse farming

Smart aquaculture

Smart Livestock

2021-12-04 สัมมนาออนไลน์

      ห้องปฏิบัติการทดสอบกลิ่นแบบดิจิทัล บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด ศึกษาการนำเทคโนโลยีดมกลิ่นดิจิทัล เพื่อมาช่วยในกระบวนการคั่วกาแฟอราบิก้าไทยให้มีจุดเด่นกว่ากาแฟชาติอื่น

       ประเทศไทยบริโภคกาแฟปีละ 1 แสนตัน แต่เราผลิตได้ไม่ถึง 3 หมื่นตัน แถมผลิตอราบิก้าได้เพียง 20% เท่านั้นเอง ทั้งๆ ที่กาแฟอราบิก้าไทย มีคุณภาพและความหอมสูงมาก

       โดยโครงการวิจัย Smart Coffee เป็นการนำเทคโนโลยีไอโอที เซนเซอร์ วิทยาการข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มาสนับสนุนความมีเอกลักษณ์ของกาแฟอราบิก้าเชียงใหม่เพื่อการแข่งขันในเวทีโลก

2022-01-22 ทดสอบกลิ่นยาดม

การตรวจและวิเคราะห์กลิ่นของยาดม

      ห้องปฏิบัติการทดสอบกลิ่นแบบดิจิทัล บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด ทำการตรวจและวิเคราะห์กลิ่นของยาดม เพื่อช่วยผู้ประกอบการพัฒนายาดมพันธุ์ไทย ให้มีศักยภาพแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ทั้งในโลกจริง และจักรวาลนฤมิต (metaverse)

      MUI Robotics เป็นบริษัทสตาร์ทอัพสาย Deep Tech ที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีสัมผัสประดิษฐ์ (Artificial sense) รวมทั้งเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนกลิ่นให้เป็น digital asset เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจต่างๆ ที่กลิ่นมีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร พลาสติก บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี สุขภาพ เครื่องสำอางค์ และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้โลก metaverse ในอนาคตมีประสาทสัมผัสที่เชื่อมต่อกับโลกจริง

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 119/242 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย  

โทรศัพท์: +668 3262 2826, +669 8920 3526, +668 3245 4499

อีเมล์: wandee@mui-robotics.com, teerakiat@yahoo.com

Line ID: @mui-robotics