จมูกอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตและให้บริการการตรวจวัดกลิ่นด้วยเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร การแพทย์ เคมี ยานยนต์ ปศุสัตว์ ฯลฯ

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสำหรับการวิเคราะห์ทางประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น รสชาติ ฯลฯ

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นผู้วิจัยและพัฒนาแก๊สเซ็นเซอร์เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น โดรนดมกลิ่น หุ่นยนต์ดมกลิ่น หมอนอัจฉริยะ ห้องน้ำอัจฉริยะ เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Nose)

เรามีประสบการณ์การตรวจวัดกลิ่นในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์กรเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น

กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ไปใช้สำหรับกาแฟ
- การจำแนกกลิ่นกาแฟจากแหล่งต่างๆ
- การกำหนดตัวแปรที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตกาแฟ
- การควบคุมคุณภาพในกระบวนการคั่วและชงกาแฟ

กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมปศุสัตว์

เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม
- การหาแหล่งกำเนิดกลิ่นที่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบฟาร์มปศุสัตว์
- การกำหนดตารางการทำความสะอาดที่กลิ่นเป็นที่ยอมรับได้
- ให้คำแนะนำเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แก่โรงงานเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวน

กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมอาหาร

เทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ได้ดังนี้
- ออกแบบผลิตภัณฑ์
- การพัฒนาและวิเคราะห์สูตรอาหาร
- การกำหนดอายุการเก็บรักษา (Shelf-Life)
- การควบคุมคุณภาพสินค้า
- การตรวจวัดความสดของผลิตภัณฑ์
- การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 119/242 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย  

โทรศัพท์: +668 3262 2826, +669 8920 3526, +668 3245 4499

อีเมล์: wandee@mui-robotics.com, teerakiat@yahoo.com

Line ID: @mui-robotics