Need Help? Talk to an Expert

QR code

บริษัทตรวจกลิ่น MUI Robotics Co., Ltd.

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัมผัสประดิษฐ์ (Artificial Sense) โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมที่สามารถแปลงกลิ่นให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) สร้างคุณค่าและเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในหลากหลายภาคธุรกิจที่กลิ่นมีบทบาทสำคัญบริการตรวจวัดกลิ่นด้วยเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกเช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เกษตร อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมสุขภาพและเครื่องสำอาง

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เป็นประโยชน์ ในการตอบโจทย์ตลาดที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายในยุคปัจจุบัน และพร้อมที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่สร้างอนาคตให้กับโลก

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด

สินค้าของ MUI Robotics

เครื่องตรวจวัดกลิ่น จมูกอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องตรวจวัดกลิ่น จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Nose)

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นบริษัทตรวจกลิ่น ที่เป็นทั้งผู้ผลิตและให้บริการเครื่องตรวจวัดกลิ่นด้วยเทคโนโลยี จมูกอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษม การแพทย์ เคมี ยานยนต์ สภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอาหาร

เครื่องตรวจวัดคุณภาพอาหาร

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และให้บริการวิเคราะห์กลิ่นอัจฉริยะที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ประสาทสัมผัสในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็น กลิ่น รสชาติ สัมผัส ฯลฯ

เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม

เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด เป็นผู้วิจัยและพัฒนาแก๊สเซนเซอร์ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น โดรนดมกลิ่น หุ่นยนต์ดมกลิ่น หมอนอัจฉริยะ เป็นต้น

สถานีตรวจวัดกลิ่นแบบออนไลน์

สถานีตรวจวัดกลิ่นแบบออนไลน์

บริษัท เอ็มยูไอ ไรบอติกส์ จำกัด ยังพัฒนาต่อเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถตรวจวัดกลิ่นได้มากกว่าเดิม และติดตามข้อมูลกลิ่นในบริเวณที่สนใจได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชม. พร้อมบันทึกข้อมูลและเรียกดูย้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์และนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

บริการของ MUI Robotics

Lab-Services

Lab Services

ทางเรามีห้องปฏิบัติการเปิดรับบริการทดสอบกลิ่นและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านทีมงานวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์กลิ่นในอุตสาหกรรม

Training Center

Training Center

เรามีศูนย์ฝึกอบรมพร้อมด้วยหลักสูตรที่ครอบคลุมและทันสมัย ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ นับตั้งแต่ วิศวกร, นักวิจัย, เจ้าหน้าที่ ไปจนถึงผู้ที่สนใจ เพื่อให้เกิดความรู้และทักษะในใช้งานเครื่องตรวจกลิ่นอัจฉริยะได้อย่างเต็มศักยภาพ

Consultant

Consultant

บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในกรณีเจอปัญหากลิ่นรบกวน หรือปัญหาเชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลิ่น ด้วยการใช้งานเครื่องมือจมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจสอบ และหาสาเหตุของปัญหา เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและหาทางออกของปัญหา

เชื่อมต่อเทคโนโลยีและกลิ่นให้เข้าถึงได้ง่าย

เข้าถึงเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่สามารถตรวจวัดกลิ่นได้ ผ่านงานวิจัยและงานพัฒนาเทคโนโลยีสัมผัสประดิษฐ์ของทางบริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด ที่ได้สร้างเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีตรวจจับกลิ่น พร้อมเข้าถึงได้ง่ายผ่านเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์พกพาที่เข้าถึงได้ง่ายในราคาประหยัด ทำให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลิ่น ได้เข้าใช้งานเทคโนโลยีตรวจวัดกลิ่นในราคาที่ประหยัด ที่สร้างคุณค่าและโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพและการตรวจสอบสินค้าให้มากกว่าเดิม ผ่านบริษัทตรวจกลิ่น MUI Robtics ของเรา

ทำไมลูกค้าถึงต้องเลือกใช้เทคโนโลยีตรวจกลิ่นของ MUI Robotics

ราคาเข้าถึงง่าย

ราคาเข้าถึงง่าย

สามารถให้บริการธุรกิจได้ในทุกระดับด้วยราคาที่ต่ำกว่าใ นตลาดโลก

จัดการข้อมูลได้ง่าย

จัดการข้อมูลได้ง่าย

ระบบมีการออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์กลิ่นด้วยเทคโนโลยีให้เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนรอบด้าน พร้อมนำไปใช้ได้อย่างสะดวก

รองรับการเปลี่ยนข้อมูลหลายช่องทาง

รองรับการเปลี่ยนข้อมูลหลายช่องทาง

สามารถแปลงข้อมูลเพื่อเข้าสู่แพลตฟอร์มอื่นได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

สอบเทียบได้อย่างแม่นยำ

สอบเทียบได้อย่างแม่นยำ

ให้ข้อมูลได้เจาะลึกพร้อมรายละเอียดที่แม่นยำเพื่อสอบเทียบวัดได้ด้วยตัวเลข

ทำงานได้หลายสภาพแวดล้อม

ทำงานได้หลายสภาพแวดล้อม

เครื่องวิเคราะห์กลิ่นอิเล็กทรอนิกส์มีความทนทานและยืดหยุ่นในการทำงาน พร้อมใช้งานได้หลากหลายสภาพแวดล้อม

รองรับการใช้งานหลากหลายอุตสาหกรรม

รองรับการใช้งานหลากหลายอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีตรวจวัดกลิ่นสามารถประยุกต์ใช้ได้ดีในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่ต้องการทั่วโลก

วิสัยทัศน์และการยกระดับนวัตกรรมตรวจวัดกลิ่น

MUI Robotics Co., Ltd. เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเซ็นเซอร์วิเคราะห์กลิ่น ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีตรวจจับกลิ่นที่ล้ำสมัยและมีความแม่นยำสูง เราได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่เพียงช่วยให้การวิเคราะห์กลิ่นเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย แต่ยังสนับสนุนให้หลากหลายอุตสาหกรรมได้ปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานไปอีกระดับ

ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับกลิ่นของเราคาดว่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการปฏิวัติวิธีการทำงานและควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การแพทย์ หรือการดูแลสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณค่าให้กับงานของทุกองค์กร ให้มั่นใจได้ว่านวัตกรรมของเราจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม

ตัวอย่างการใช้งานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (E-Nose)

เรามีประสบการณ์การตรวจวัดกลิ่นในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน เป็นต้น

ลูกค้าของ MUI Robotics