Need Help? Talk to an Expert

QR code

เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด พร้อมจัดจำหน่ายและเช่าซื้ออุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นแบบครบวงจร ผ่านเครื่องมือตรวจกลิ่น จมูกอิเล็กทรอนิกส์ E-Nose (Electronic Nose) เทคโนโลยีตรวจจับกลิ่นอเนกประสงค์ที่ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และมอบประโยชน์ให้กับธุรกิจ และอุตสากรรมแบบครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร พลาสติก บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี การแพทย์ เครื่องสำอาง และสิ่งแวดล้อม

เครื่องตรวจวัดกลิ่น จมูกอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด พร้อมจัดจำหน่ายและเช่าซื้ออุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นแบบครบวงจร ผ่านเครื่องมือตรวจกลิ่น จมูกอิเล็กทรอนิกส์ E-Nose (Electronic Nose) เทคโนโลยีตรวจจับกลิ่นอเนกประสงค์ที่ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และมอบประโยชน์ให้กับธุรกิจ และอุตสากรรมแบบครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร พลาสติก บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี การแพทย์ เครื่องสำอาง และสิ่งแวดล้อม

สถานีตรวจวัดกลิ่นแบบออนไลน์