• Home
 • บริการ

บริการ

ห้องปฏิบัติการของเรารับบริการทดสอบกลิ่นและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์กลิ่นในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

บริการของเรา (ห้องปฏิบัติการ)

 • -  การวิเคราะห์กลิ่นของผลิตภัณฑ์
 • -  การทดสอบเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
 • -  การทดสอบอายุการเก็บรักษา (Shelf-life)
 • -  ตรวจสอบสาเหตุของกลิ่นเหม็นในผลิตภัณฑ์
 • -  ตรวจสอบที่มาของกลิ่นที่ไม่ต้องการ
 • -  ปรับสูตรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
 • -  ตรวจวัดสารระเหยที่สำคัญในส่วนผสม

บริการของเรา (บริการภาคสนาม)

 • -  การตรวจวัดและวิเคราะห์กลิ่น
 • -  ค้นหาสาเหตุของกลิ่นรบกวน
 • -  ทดสอบประสิทธิภาพระบบกำจัดกลิ่น
 • -  วางแผน และแก้ไขปัญหากลิ่น
 • -  การตรวจสอบกลิ่นแบบต่อเนื่อง
 • -  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจวัดและวิเคราะห์กลิ่นในอุตสาหกรรมทุกประเภท เราให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคและคุณภาพระดับประเทศและระดับสากล

We are expert on our field without any doubt

อุตสาหกรรมที่เราให้บริการ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 119/242 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย  

โทรศัพท์: +668 3262 2826, +669 8920 3526, +668 3245 4499

อีเมล์: wandee@mui-robotics.com, teerakiat@yahoo.com

Line ID: @mui-robotics