สถานีตรวจวัดกลิ่นแบบออนไลน์ (MUI-Nose Station)

MUI-Nose Station เป็นอุปกรณ์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจาก MUI-Nose แบบกระเป๋าหิ้วและแบบ Desktop โดยการประยุกต์ใช้เครือข่าย IoT ร่วมกับเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สามารถตรวจวัด และติดตามข้อมูลกลิ่นในบริเวณที่เราสนใจได้แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง สามารถบันทึกข้อมูลกลิ่นไว้ในฐานข้อมูลและเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของกลิ่นในบริเวณที่เราสนใจได้ โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากลาย เช่น

  • • การตรวจวัดกลิ่นบริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรม
  • • การตรวจวัดกลิ่นรอบๆฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร ไก่ เป็นต้น
  • • การตรวจวัดกลิ่นในเมืองใหญ่ หรือบริเวณชุมชนที่มีการร้องเรียน
  • • การตรวจวัดกลิ่นในกระบวนการผลิต
  • • การตรวจวัดกลิ่นในบริเวณบ่อขยะ


การปกป้องข้อมูลของเรา

MUI ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้าเป็นอันดับแรก และเป็นนโยบายที่เรายึดมั่นและปฏิบัติเสมอมา


Our Services


  1. ตรวจวัดกลิ่นแบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดแก๊สรายชนิดได้ เช่น SO2 H2S CO CO2 NO2 เป็นต้น
  3. ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 1.0 2.5 และ 10
  4. ตรวจวัดสภาพอากาศ เช่น ความเร็วและทิศทางลม ปริมาณฝน อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความดันบรรยากาศ เป็นต้น

Data Visualization


MUI-Nose Dashboard คือซอฟต์แวร์สำหรับติดตามข้อมูลกลิ่นทั้งในรูปแบบเรียลไทม์และการเรียกดูข้อมูลกลิ่นแบบย้อนหลังแบบ Private โดยสามารถกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้ ทำให้สามารถปกป้องข้อมูลของคุณไม่ใหเรั่วไหล และสามารถใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดกลิ่น ช่วงเวลาที่มีกลิ่น รวมถึงความถี่ในการเกิดกลิ่นในบริเวณที่คุณสนใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำ โดยมีฟังก์ชันในการใช้งานเบื้องต้น ดังนี้

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 119/242 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย  

โทรศัพท์: +668 3262 2826, +669 8920 3526, +668 3245 4499

อีเมล์: wandee@mui-robotics.com, teerakiat@yahoo.com

Line ID: @mui-robotics