สถานีตรวจวัดกลิ่นแบบออนไลน์

สถานีตรวจวัดกลิ่นแบบออนไลน์ (Electronic Nose Station)

การตรวจวัดกลิ่นแบบเรียลไทม์

สถานีตรวจวัดกลิ่นแบบออนไลน์ (Electronic Nose Station) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นที่เลียนแบบการดมกลิ่นของมนุษย์ โดยจะเปลี่ยนกลิ่นให้เป็นข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Smell) ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ ประเมินคุณลักษณะของกลิ่น โดยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์สามารถดมกลิ่นและจำแนกกลิ่นได้หลากหลายด้วยการทำงานของชุดเซ็นเซอร์ที่ได้มาตรฐาน

คุณสมบัติที่สำคัญ

• การตรวจสอบแบบ 24/7 (24 ชั่วโมง 7 วัน)

• เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

• การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของแก๊สเซ็นเซอร์

• สามารถตรวจกลิ่นได้ภายในหลักวินาที

• แจ้งเตือนเมื่อค่ากลิ่นเกินมาตรฐานที่กำหนด

• สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ (Outdoor Operation)

• เหมาะสำหรับการตรวจวัดกลิ่นรบกวนในสิ่งแวดล้อม

ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นแบบครบวงจร

• การตรวจวัดการปล่อยกลิ่น

• การระบุแหล่งกำเนิดกลิ่น 

• การประเมินผลกระทบของกลิ่น

• การสร้างแบบจำลองการแพร่กระจายของกลิ่น

• การตรวจวัดกลิ่นแบบเรียลไทม์

• การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

• การตรวจวัดปริมาณฝุ่น

• สามารถส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยังฐานข้อมูลออนไลน์หรือออฟไลน์

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 119/242 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย  

โทรศัพท์: +668 3262 2826, +669 8920 3526, +668 3245 4499

อีเมล์: wandee@mui-robotics.com, teerakiat@yahoo.com

Line ID: @mui-robotics