เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (Portable Electronic Nose)

เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

ครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (Portable Electronic Nose) เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดกลิ่นที่เลียนแบบการดมกลิ่นของมนุษย์ โดยจะเปลี่ยนกลิ่นให้เป็นข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Smell) ทำให้เราสามารถวิเคราะห์ ประเมินคุณลักษณะของกลิ่น โดยเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์สามารถดมกลิ่นและจำแนกกลิ่นได้หลากหลายด้วยการทำงานของชุดเซ็นเซอร์ที่ได้มาตรฐาน

คุณสมบัติที่สำคัญ

• การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของแก๊สเซ็นเซอร์ก๊าซที่หลากหลาย

• ตรวจวัดกลิ่นได้ภายในหลักวินาที

• การวิเคราะห์ผลแบบออนไลน์และออฟไลน์

• สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ (Outdoor Operation)

• ปัจจุบันใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมการแพทย์ ฯลฯ

ระบบตรวจวัดกลิ่นแบบครบวงจร

• การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์

• การตรวจวัดคุณภาพแบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการผลิต

• การทดสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการผลิต

• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

• การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง

• การศึกษาอายุของผลิตภัณฑ์

• การตรวจสอบข้อร้องเรียนของผู้บริโภค

• การกำหนดสภาวะการเก็บรักษาที่ดีที่สุดและอายุการเก็บรักษา

ติดต่อเรา

ที่อยู่: 119/242 หมู่ที่ 1 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย  

โทรศัพท์: +668 3262 2826, +669 8920 3526, +668 3245 4499

อีเมล์: wandee@mui-robotics.com, teerakiat@yahoo.com

Line ID: @mui-robotics