Need Help? Talk to an Expert

QR code

เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

บริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด พร้อมจัดจำหน่ายและเช่าซื้ออุปกรณ์ตรวจจับกลิ่นแบบครบวงจร ผ่านเครื่องมือตรวจกลิ่น จมูกอิเล็กทรอนิกส์ E-Nose (Electronic Nose) เทคโนโลยีตรวจจับกลิ่นอเนกประสงค์ที่ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย และมอบประโยชน์ให้กับธุรกิจ และอุตสากรรมแบบครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร พลาสติก บรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี การแพทย์ เครื่องสำอาง และสิ่งแวดล้อม

เครื่องตรวจวัดกลิ่น จมูกอิเล็กทรอนิกส์

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic nose) คืออะไร

เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา (Portable Electronic Nose) คืออุปกรณ์นวัตกรรมที่สามารถตรวจวัดและวิเคราะห์กลิ่นได้อย่างแม่นยำ โดยมีหลักการทำงานเลียนแบบระบบการดมกลิ่นของมนุษย์ อุปกรณ์นี้มีความสามารถในการเปลี่ยนกลิ่นในสภาพแวดล้อมเป็นข้อมูลดิจิทัล (Digitization of Smell) ช่วยให้สามารถวิเคราะห์และจำแนกประเภทของกลิ่นได้หลากหลายผ่านเซ็นเซอร์ที่มีความแม่นยำสูง ด้วยขนาดแบบพกพาที่เหมาะสำหรับการใช้งานในหลายสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือการแพทย์

คุณสมบัติการทำงานที่สำคัญ

คุณสมบัติการทำงานที่สำคัญ

  • การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของแก๊สเซ็นเซอร์ก๊าซที่หลากหลาย
  • ความสามารถในการตรวจวัดกลิ่นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
  • การวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
  • สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง (Outdoor Operation)
  • ประยุกต์ใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร เคมีภัณฑ์ และการแพทย์ ฯลฯ

ประโยชน์ของจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

จัดการและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้า และบรรจุภัณฑ์

จัดการและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้า และบรรจุภัณฑ์

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าแบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการผลิต

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าแบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการผลิต

ทดลองและวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิต

ทดลองและวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เปรียบเทียบคุณภาพสินค้ากับคู่แข่งขันในตลาด

เปรียบเทียบคุณภาพสินค้ากับคู่แข่งขันในตลาด

ศึกษาและประเมินอายุการใช้งานของสินค้า

ศึกษาและประเมินอายุการใช้งานของสินค้า

ตรวจสอบและจัดการกับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค

ตรวจสอบและจัดการกับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค

ประเมินอายุและกำหนดสภาวะการเก็บรักษาที่ดีที่สุดของสินค้า

ประเมินอายุและกำหนดสภาวะการเก็บรักษาที่ดีที่สุดของสินค้า

ตรวจสอบและหาสาเหตุปัญหาของกลิ่นรบกวน

จัดการและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้า และบรรจุภัณฑ์

จัดการและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้า และบรรจุภัณฑ์

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าแบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการผลิต

ตรวจสอบคุณภาพสินค้าแบบเรียลไทม์ในระหว่างกระบวนการผลิต

ทดลองและวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิต

ทดลองและวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการผลิต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เปรียบเทียบคุณภาพสินค้ากับคู่แข่งขันในตลาด

เปรียบเทียบคุณภาพสินค้ากับคู่แข่งขันในตลาด

ศึกษาและประเมินอายุการใช้งานของสินค้า

ศึกษาและประเมินอายุการใช้งานของสินค้า

ตรวจสอบและจัดการกับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค

ตรวจสอบและจัดการกับข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค

ประเมินอายุและกำหนดสภาวะการเก็บรักษาที่ดีที่สุดของสินค้า

ประเมินอายุและกำหนดสภาวะการเก็บรักษาที่ดีที่สุดของสินค้า

ตรวจสอบและหาสาเหตุปัญหาของกลิ่นรบกวน

ข้อดีของการใช้งานจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาของ MUI Robotics

เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ

เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาของทางเรา ถูกออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัด ทำให้ใช้งานได้ง่ายต่อการพกพาไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในโรงงานหรือห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก

เทคโนโลยีตรวจจับกลิ่นที่ทันสมัย

เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ของเรา มีความสามารถในการตรวจจับกลิ่นและสารเคมีได้อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างดีให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลิ่น

การใช้งานที่ง่าย

มีหน้าจอแสดงผลการตรวจจับกลิ่นที่เข้าใจได้ง่าย และการทำงานที่ไม่ซับซ้อน พร้อมการปรับแต่งตั้งค่าเพื่อตรวจจับกลิ่นหรือสารเคมีตามที่ธุรกิจต้องการ ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าถึงและใช้งานได้ง่าย

ราคาประหยัด

เครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์ของทางเรา ถูกออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงธุรกิจ SME และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลิ่น สามารถใช้งานเทคโนโลยีล้ำสมัยได้โดยไม่ต้องแบกรับภาระทางการเงินที่สูง

บริการหลังการขาย

ที่ MUI Robotics มีบริการหลังการขายและทีมงานสับสนุนที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและแนะนำในการใช้งานเครื่องจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์และดีที่สุดกับลูกค้า

ข้อดีของการใช้งานจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาของ MUI Robotics

ทำไมถึงต้องมีเทคโนโลยีจมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา

เทคโนโลยีตรวจจับกลิ่นไม่ใช่เรื่องที่แปลกอะไร และในหลายประเทศมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จนได้เครื่องตรวจจับกลิ่นที่สามารถนำมาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้ ไม่ว่าจะเป็น อาหารหรือเครื่องดื่ม, ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, โรงงานผลิตสารเคมี, คุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่ด้วยเทคโนโลยีตัวนี้เป็นของต่างประเทศจึงทำให้มีราคานำเข้าที่สูง และเป็นไปได้ยากสำหรับผู้ประกอบการ

ดังนั้นบริษัท เอ็มยูไอ โรบอติกส์ จำกัด จึงได้เป็นก้าวเข้ามาเป็นผู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสัมผัสประดิษฐ์ (Artificial Sense) รวมทั้งเทคโนโลยีเครื่องตรวจกลิ่นที่เปลี่ยนให้เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลได้ เพื่อประโยชน์แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีกลิ่นมาเกี่ยวข้อง จนกลายเป็นเครื่องมือตรวจจับกลิ่น จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Nose) ในราคาที่ประหยัดและเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ใช้กลิ่นได้เติบโต และพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง

เครื่องตรวจวัดกลิ่นจำเป็นมากแค่ไหนในอุตสาหกรรม

เครื่องตรวจวัดกลิ่นมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมมากมาย เนื่องจากมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และจำแนกกลิ่นที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ จึงทำให้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในวัตถุดิบหรือในกระบวนการผลิต ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพของสินค้าโดยตรง

นอกจากนี้ เครื่องตรวจวัดกลิ่นยังช่วยในการตรวจจับสารเคมีหรือแก๊สที่อาจเป็นอันตราย ลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนและรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้ปลอดภัย ดังนั้นเทคโนโลยีนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรม และเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงและควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

E nose Form