Need Help? Talk to an Expert

QR code

ขั้นตอนการขอรับบริการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการของเรารับบริการทดสอบกลิ่นและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจวิเคราะห์กลิ่นในอุตสาหกรรมทุกประเภท

ดาวน์โหลด “แบบคำขอรับบริการ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม”

ELECTRONIC NOSE

ดาวน์โหลด “แบบคำขอรับบริการ” ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลด “แบบคำขอรับบริการ” ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

SERVICE REQUEST Form
แบบคำขอรับบริการ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม