Need Help? Talk to an Expert

QR code

บริการของ mui-robotics

ห้องปฏิบัติการของเรารับบริการทดสอบกลิ่นและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมงานนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเรื่องการวิเคราะห์กลิ่นในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิต กระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ และการตรวจสอบคุณภาพสินค้า

SERVICES mui-robotics

บริการของเรา (ห้องปฏิบัติการ)

 • การวิเคราะห์กลิ่นของผลิตภัณฑ์
 • การทดสอบเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
 • การทดสอบอายุการเก็บรักษา (Shelf-life)
 • ตรวจสอบสาเหตุของกลิ่นเหม็นในผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบที่มาของกลิ่นที่ไม่ต้องการ
 • ปรับสูตรผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
 • ตรวจวัดสารระเหยที่สำคัญในส่วนผสม

บริการของเรา (บริการภาคสนาม)

 • การตรวจวัดและวิเคราะห์กลิ่น
 • ค้นหาสาเหตุของกลิ่นรบกวน
 • ทดสอบประสิทธิภาพระบบกำจัดกลิ่น
 • วางแผน และแก้ไขปัญหากลิ่น
 • การตรวจสอบกลิ่นแบบต่อเนื่อง
 • การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจวัดและวิเคราะห์กลิ่นในอุตสาหกรรมทุกประเภท เราให้บริการที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับมาตรฐานทางเทคนิคและคุณภาพระดับประเทศและระดับสากล

We are expert on our field without any doubt

อุตสาหกรรมที่เราให้บริการ